saksham seetlani
7-C
priyanshu sundrani
8-B
parth mishra
8-A
aviral sharma
9-B
abhimanyu gupta
9-E
saksham singh rana
4-F
dhruv gupta
4-E
ashar ahmad
5-A
daksh garg
1-D