shekhar kwatra
10-C
pratham gupta
10-E
akash kapoor
11-B
jatin khimyani
12-C
akshat gupta
6-C
aarya sharma
4-A
shashwat agarwal
1-B