shreyansh jain
6-B
nitigya chandel
8-D
yash vardhan sharma
9-C
dhruv sharma
10-B
roshan mir khan
10-D
naman singhal
11-B
aditya tiwari
12-A
amaan hussain
7-A
himanshu singh
4-C
dhairya bajaj
4-A
amber jeswani
4-C
archit mohnia
2-F
akshay mishra
12-A
mohd numan khan
1-E
madhav gupta
1-C