nihit garg
7-A
krishna gupta
8-E
anuj bansal
8-D
kushagra maheshwari
9-E
sparsh jain
9-A
divya raj singh
10-A
raghav chugh
11-C
kartik dadlani
12-C
aarjav singh
6-A
rishabh agarwal
6-A
abhishek pratap singh
6-A
abdul rehman akhilaq
5-C
bhavesh balani
5-E
shivam anuraagi
5-F
madhav sharma
4-A
satwik tiwari
4-D
harsh prajapati
10-F
aarav gupta
2-A
gaurisht banwari
2-F
sarthak singh
4-E