sumit lakra
12-B
bhuvnesh dutt bansal
7-E
abhishek kumar
6-B
soham katiyar
2-E
parth gautam
1-B
arth bansal
1-F