alakh khatri
8-E
syed qasim hussain
8-B
akshat shah
9-D
aviral agarwal
11-B
naman chaudhary
11-A
kartik sharma
8-B
praduman pandit
7-B
ujjwal singh
7-B
max bhardwaj
7-D
ishan garg
7-A
sabhya agarwal
6-C
atharv chauhan
3-A
siddhant kumar
2-A
daksh sharma
2-B